Onroerend goed advies

Cliënten begeleiden in het maken van keuzes voor de huisvesting van hun onderneming, stichting of activiteiten. In goed gezamenlijk overleg opstellen van een programma van eisen om zo te komen tot waar men echt behoefte aan heeft. Een toekomstbestendige visie op de huisvesting, rekening houdend met de (on-) mogelijkheden in de markt en de visie van de opdrachtgever op de toekomst/mission van de onderneming.

Mensen en organisaties zijn altijd in beweging, blijf niet te lang stilstaan bij wat er mist.

Analyse, (on)mogelijkheden, keuzes en MOVE.

Ondersteuning: bij het communicatieproces over de gemaakte keuzes, in open dialoog de organisatie ‘meenemen’ in de lange termijnvisie. Daarbij aandacht voor behoud van de regie en de verantwoordelijkheid, daar waar deze hoort.

Begeleiding: in het proces dat pand te vinden resp. een locatie geschikt te maken.

Visie: eigenaren adviseren over de mogelijkheden hoe het vastgoed binnen de organisatie in te zetten, lange termijn visie ontwikkelen op het vastgoed en evt. het planmatig onderhoud wat daar mee samenhangt.

Check: kritische toets van de WOZ-waarde, interne waardebepaling voor diverse doeleinden.

Advies: bij verkoop adviseren over de best passende verkoopstrategie en eventueel begeleiden in uitvoering al dan niet door lokale marktpartijen. Daarnaast adviseren en indien gewenst onderhandelen voor huur resp. verhuur. Selectie van geschikte huisvesting en aankoopbegeleiding.

Anders dan in de markt te doen gebruikelijk verricht ik alle werkzaamheden op vooraf overeengekomen uurtarief, mijn advies en inzet zijn niet afhankelijk van het (koop/verkoop)resultaat. Hierdoor is opdrachtgever verzekerd van een deskundig advies geheel gericht op het eigen belang.

In goed overleg geef je aan van welke diensten je gebruik willen maken, op maat gesneden begeleiding.

Meer over

Vrijblijvend advies?

Van harte welkom om contact op te nemen, via e-mail of telefonisch. In een gratis gesprek van ca. 20 minuten hoor ik graag waar je behoefte aan hebt en kunnen we bespreken of ik je daarbij kan adviseren en/of begeleiden. Jouw wens staat centraal.

Tip

Door het gesprek aan te gaan met betrokkenen zal de te maken keuze vele malen meer gedragen zijn, in de organisatie of bij de contractspartner.

Aangesloten bij