Mediation

Als gecertificeerd MfN Registermediator begeleid ik partijen om een duurzame, reële oplossing te vinden voor hun conflict. Doordat partijen zelf de regie houden over de gesprekken is het bereikte resultaat vele malen meer kansrijk om de kwestie ook daadwerkelijk op te lossen. Als neutrale, onafhankelijke gespreksleider help ik partijen door de bomen het bos te zien en waar mogelijk tot oplossingen te komen.

Een conflict kost zo veel energie. In beweging komen, de kwestie met elkaar onder ogen zien geeft uiteindelijk energie, niet langer geparkeerd in een nare situatie, wel weer onderweg met wat/wie er voor jou toe doet, MOVE!

Menselijke relaties in arbeid-, vastgoedconflicten en familiekwesties

Ik heb een jarenlange ervaring in het begeleiden van cliënten om de optimale oplossing te vinden voor wat er opgelost moet worden. Denk daarbij aan:

Arbeidskwesties: herstel van de werkrelatie, of als dat niet mogelijk/wenselijk blijkt, op een respectvolle manier afscheid van elkaar nemen.

Vastgoedkwesties: zoals moeizame onderhandelingen over (ver)koop/(ver)huur, onderhouds- en renovatiekwesties ook geschillen over contractuele verplichtingen. 

Familiekwesties: bijvoorbeeld rondom een ziekbed, overlijden. Discussies over de verdeling van de erfenis hebben ook vaak te maken met onroerend goed. Daarbij spelen bijna altijd emotionele aspecten.

Als mediator wil ik graag begrijpen wat voor jou én je wederpartij van belang is; op die manier kan ik je begeleiden naar een constructieve benadering en een mogelijke oplossing van je probleem. 

Stijl van werken: warm, betrokken en meevoelend in combinatie met een daadkrachtige en pragmatische aanpak. Rotsvast vertrouwen dat ook de moeilijkste problemen oplosbaar kunnen zijn. Oplossen begint met naar elkaar luisteren. Door een veilige basis te creëren kunnen alle betrokkenen in een open sfeer tot oplossingen komen. 

Met oog voor zowel de zakelijke kant als voor de onderliggende emoties begeleid ik -als neutrale gespreksleider- betrokkenen naar oplossingen die win-winsituaties opleveren. Door inzicht in ieders eigenbelang en verantwoordelijkheid krijgen partijen – in gesprek, niet altijd makkelijk –  zicht op mogelijke oplossingen. Betrokken en effectieve bemiddeling leidt tot een toekomstgerichte en blijvende oplossing zodat partijen weer verder kunnen en niet meer geparkeerd staan in een energievretend conflict.

Naast Registermediator ben ik ook opgeleid als conflictadviseur, naast mediation zijn er vele andere wijze om een conflict bespreekbaar te maken en tot een oplossing te komen. Denk o.a. aan gespreksbegeleiding, neutraal voorzitterschap, onderhandelingsbegeleiding, pendelbemiddeling.

In open overleg bepaal jij wat de beste aanpak is voor wat jou bezig houdt.

Meer over

Vrijblijvend advies?

Van harte welkom om contact op te nemen, via e-mail of telefonisch. In een gratis gesprek van ca. 20 minuten hoor ik graag waar je behoefte aan hebt en kunnen we bespreken of ik je daarbij kan begeleiden. Jouw wens staat centraal.

Tip

Een conflict vreet energie, gun jezelf dat half uurtje om er met mij over te spreken. Het is een eerste stap op weg naar een oplossing.

Aangesloten bij